2020-2021 სასწავლო წლის II სემესტრის სალექციო მეცადინეობების ცხრილი


საბაკალავრო პროგრამა "საშემსრულებლო ხელოვნება"

      კლავიშიანი საკრავები
      სოლო აკადემიური სიმღერა
      აკადემიური გუნდის დირიჟორობა
      საორკესტრო-სიმებიანი საკრავები
      საორკესტრო-ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავებისაბაკალავრო პროგრამა "ჯაზის ხელოვნება"

საბაკალავრო პროგრამა "კომპოზიცია"

საბაკალავრო პროგრამა "მუსიკის თეორია"


საბაკალავრო პროგრამა "მუსიკა და დღევანდელობა"

      მუსიკის ტექნოლოგია
      მუსიკის ჟურნალისტიკა
 


სამაგისტრო პროგრამა "საშემსრულებლო ხელოვნება"

      კლავიშიანი საკრავები,
      სოლო აკადემიური სიმღერა,
      აკადემიური გუნდის დირიჟორობა,
      საორკესტრო-სიმებიანი საკრავები,
      საორკესტრო-ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები


სამაგისტრო პროგრამა "მუსიკისმცოდნეობა"

      მუსიკის თეორია
      ეთნომუსიკოლოგია

 
სამაგისტრო პროგრამა "კომპოზიცია"


არჩევითი საგნების ცხრილი