კონტაქტი:

სამუსიკო სემინარია

ტელ: (+995 32) 2 94 25 40

          (+995 32) 2 95 30 53

მისამართი: თბილისი,
გიორგი ჩუბინაშვილის ქუჩა N42