ბრძანება № 01-67-A 01 მარტი 2021წ. - 2021 წლის 28 თებერვლის № 01-65–A ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება № 01-65-A 28 თებერვალი 2021 წ. სსიპ თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამუსიკოსემინარიის შენობის დაკეტვის და დისტანციურსწავლებაზე გადასვლის შესახებ

ბრძანება № 01-61-A 26 თებერვალი 2021 წ. საინფექციური დაავადებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის განხორციელებისათვის 2021 წლის 01მარტიდან პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება N 01-32-A ინფექციური დაავადებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის განხორციელებისათვის კონსერვატორიიის სამუსიკო სემინარიაში  პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ.

ბრძანება № 02-6-R 2 თებერვალი 2021წ ხაისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის დანიშვნის შესახებ

ბრძანება № 02-3-R 28 იანვარი 2021წ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში არსებული სასწავლო რესურსბის ანალიზისა და საჭირო რესურსების დაგეგმვისთვის კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება № 01-3-R 18 იანვარი 2021წ სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 2020-2021 სასწავლო წლისთვის " სტუდენტთა სწავლის საფასურის" სტიპენდიიისათვის კანდიდატთა შესარჩევი კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება № 01-2-R  18  იანვარი 2021წ. სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები გამოცდის კომისიის შესახებ

ბრძანება 02-214-R 05 ნოემბერი 2020 წ.სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სამეცნიერო თემატიკაზემუსიკალური ნაწარმოების შექმნის სტუდენტური კონკურსში: „მეცნიერება მუსიკაში“ / Science in Music” გამარჯვებულის გამოსავლენად ჟიურის შემადგენლობის შექმნის შესახებ.

ბრძანება № 02-207-R 26 ოქტომბერი 2020 წ. სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სამუშაო სივრცის და დისტანციური მუშაობის შესახებ

ბრძანება № 01-273-A 19 ოქტომბერი 2020 წ. სსიპ თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მონიტორინგის ჯგუფის (პირბადის ტარების წესის) წევრის დამატების შესახებ

ბრძანება № 01-265-A სსიპ თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში პირბადის ტარების წესის და მონიტორინგის ჯგუფის შექმნის შესახებ.

ბრძანება № 02-195-R 15 ოქტომბერი 2020 წ. საქართველოს კანონის ”უმაღლესი განათლების შესახებ” 22-ე მუხლის, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 07 ივლისის N05/90 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის წესდების მე-14 მუხლის მე-9 და მე-12 პუნქტების საფუძველზე

ბრძანება № 02-194-R 12 ოქტომბერი 2020 წ. სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ფონდი ,,ქართული გალობის" მიერ დაწესებული ,,ედიშერ და გიორგი (გიგი)გარაყანიძეების სტიპენდიის" მოსაპოვებელ კონკურსში გამარჯვებულის გამოსავლენად კომისიის შექმნის შესახებ.

ბრძანება № 01-252-R 07ოქტომბერი 2020 წ. ედიშერ და გიორგი (გიგი) გარაყანიძის სახელობის ყოველწლიური ერთჯერადი სტიპენდიის შესახებ

ბრძანება № 01-249-R 05 ოქტომბერი 2020 წ. საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე საშემსრულებლო ხელოვნებაზე აზერბაიჯანულ ენოვანთათვის ჩარიცხვის შესახებ.

ბრძანება № 02-165-R  17 სექტემბერი 2020 წ.ადმინისტრაციული პერსონალის დისტანციურ რეჟიმზე გადაყვანის შესახებ

ბრძანება № 02-163-R 17 სექტემბერი 2020 წ.დისტანციურ სწავლება/სწავლის პროცესთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიკაციისა სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

ბრძანება № 02 - 161-R  16 სექტემბერი 2020 წ. - სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 2020-2021 ,,ანზორერქომაიშვილის სტიპენდიისათვის " კანდიდატთა შესარჩევი კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება № 01-202-A 09 სექტემბერი 2020 წ. ინფექციური დაავადებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის განხორციელებისათვის კონსერვატორიის სამუსიკო სემინარიაში პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება № 01-198-A 08 სექტემბერი 2020 წ.ინფექციური დაავადებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის განხორციელებისათვის პასუხისმგებელი პირის ცვლილების (თერმოსკრინინგი) შესახებ

ბრძანება № 01-182-A 2 სექტემბერი 2020 ინფექციური დაავადებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმისგანხორციელებისათვის პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის შესახებ


ბრძანება № 02-152-R  09 სექტემბერი 2020 წსსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამუსიკო სემინარიაში ინფექციური დაავადებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ


ბრძანება № 02-151-R  08 სექტემბერი 2020 წ.სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სემინარიაში ინფექციური დაავადებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ


ბრძანება № 02-147-R 04 სექტემბერი 2020 წ. სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 2020-2021 სასწავლო წლისთვის „სტუდენტთა სწავლის საფასურის“ სტიპენდიისათვის კომისიის მიერ შერჩეულ კანდიდატთა დამტკიცების შესახებ


ბრძანება № 02-145-R სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ინფექციური დაავადებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის ფარგლებში სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ


ბრძანება № 02-144-R 1 სექტემბერი 2020 წ.სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 2020-2021 სასწავლო წლისთვის „სტუდენტთა სწავლის საფასურის“ სტიპენდიისათვის კანდიდატთა შესარჩევი კომისიის შექმნის შესახებ

ბრძანება № 02-143-R  01 სექტემბერი 2020 წ. სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების კომისიის შესახებ.

ბრძანება № 02-140-R სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიისწარმომადგენლობითი საბჭოს წევრ სტუდენტთა არჩევნების თარიღის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება № 02-138-R 31 / აგვისტო / 2020 წ.- საქართველოს კანონის ”უმაღლესი განათლების შესახებ” 22-ე მუხლის, საქართველოს კულტურისადა ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 07 ივლისის N05/90 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპთბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის წესდების მე-14 მუხლისმე-9 პუნქტის საფუძველზე

ბრძანება № 02 - 134-R 28 ივლისი 2020წ - საბაკალავრო პროგრამებზე შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის შესახებ.

ბრძანება № 02-133-R 28 ივლისი 2020წ - სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები გამოცდების შესახებ.

ბრძანება № 02-132-R 24 ივლისი 2020წ - სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2020 წლის 09 იანვრის დროებითი განჩინებით დავალების შესახებ.

ბრძანება № 02-131-R 24 ივლისი 2020წ - სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2020 წლის 09 იანვრის დროებითი განჩინებით დავალების შესახებ.


ბრძანება № 02-130-R 24 ივლისი 2020წ - სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2020 წლის 09 იანვრის დროებითი განჩინებით დავალების შესახებ.

ბრძანება № 02-128-R 21 ივლისი 2020წ - შვებულების შესახებ.

ბრძანება № 02-127-R 21 ივლისი 2020წ  - „კარანტინში გადაყვანილ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო გამოცდების გადავადების შესახებ“ რექტორის 2020 წლის 29 ივნისის  N02-118-R ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება № 01-142-R მოსამზადებელ საფეხურზე ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 02-124-R 14 ივლისი 2020 წელი - პროფესორ-მასწავლებლების და კონცერტმასტერების შვებულების შესახებ

ბრძანება № 02-123-R 12 ივლისი 2020 წელი - სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები გამოცდების კომისიის შესახებ

ბრძანება № 02-122-R 10 ივლისი 2020 წელი - სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები გამოცდების კომისიის შესახებ.

ბრძანება № 02-119-R  29 ივნისი 2020 წელი - სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები გამოცდების შესახებ.

ბრძანება № 02-118-R  29 ივნისი 2020 წელი - კარანტინში გადაყვანილ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო გამოცდების გადავადების შესახებ

სტუდენტებისათვის სახელმწიფო გამოცდების გადავადების შესახებ
სტუდენტებისათვის სახელმწიფო გამოცდების გადავადების შესახებ

ბრძანება № 02-112-R  20 ივნისი 2020 - სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

ბრძანება № 02-110-R 18 ივნისი 2020წ - „სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საკვალიფიკაციო გამოცდების კომისიების შესახებ“ რექტორის 2020 წლის 12 ივნისის N02-103-R ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

ბრძანება № 02-109-R  18 ივნისი 2020წ - „სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საბაკალავრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების შესახებ“ რექტორის 2020 წლის 07 ივნისის N01-111-R ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

ბრძანება  № 02 - 108-R 17 ივნისი 2020წ - საბაკალავრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების კომისიის შესახებ

ბრძანება № 02 - 106 - R 16 ივნისი 2020წ - ინფექციური დაავადებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის დანართის საგამოცდო კომისიებისთვის დაგზავნის შესახებ.

ბრძანება № 02 - 105-R 15 ივნისი 2020წ -ბრძანება სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ინფექციური დაავადებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის დანართის დამტკიცების შესახებ.

ბრძანება № 02 - 104 - R 14 ივნისი 2020წ - სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის შენობაში შესვლის უფლების მქონე პირების განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება  № 02 - 103 - R 12 ივნისი 2020 წ. - 2019-2020 სასწავლო წლის საკვალიფიკაციო გამოცდების კომისიების შესახებ

ბრძანება  № 02-101 -R 10 ივნისი 2020წ საკვალიფიკაციო გამოცდების ვადების შესახებ.

ბრძანება № 02 - 98 - R 9 ივნისო 2020წ - სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სასწავლო პროცესის აღდგენის განსახორციელებლად შენობის გახსნის შესახებ

ბრძანება № 02 - 97 -R 8 ივნისი 2020წ - ასანაზღაურებელ დისციპლინებში გამოცდების ჩატარების შესახებ.

ბრძანება № 02 - 95 -R 7 ივნისი 2020წ - კონსერვატორიაში საშემსრულებლო ფაკულტეტზე ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორების შესახებ.

ბრძანება № 02 - 94 -R 7 ივნისი 2020წ - სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ინდივიდუალური გრაფიკით ასანაზღაურებელი მეცადინეობების განხორციელების შესახებ.

 

ბრძანება № 01 - 111-R 7 ივნისი 2020წ - საბაკალავრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების შესახებ.

ბრძანება № 01 - 112 -R 7 ივნისი 2020წ - მისაღები გამოცდების საგამოცდო ცენტრის შექმნის შესახებ.

ბრძანება № 02 - 92 -R 5 ივნისი 2020წ - სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სასწავლო პროცესის აღდგენის განსახორციელებლად შენობის გახსნის შესახებ.

ბრძანება № 02 -91-R 4 ივნისი 2020წ - სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სასწავლო პროცესის აღდგენის განსახორციელებლად შენობის გახსნის შესახებ.

ბრძანება № 02-90-R 02 ივნისი 2020 წ. სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ინფექციური დაავადებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება № 02-89-R 2 ივნისი 2020 წ.სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ინფექციური დაავადებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის ფარგლებში სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ

ბრძანება № 02-88-R 1 ივნისი 2020წ - სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში ინფექციური დაავადებისათვის მზადყოფნისა და რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება № 02-77-R  29 აპრილი 2020წ - საოპერო სტუდიის და საოპერო მომზადების მიმართულების ურთიერთმიმართების სამუშაო ჯგუფების შექმნის შესახებ

ბრძანება № 02-37-R 14 თებერვალი 2020წ - 2020 წლის 13 თებერვლის ბრძანება N02-35-R-ში ცვლილების შესახებ.

ბრძანება № 02-35-R 13 თებერვალი 2020წ -  საქართველოს კანონის ”უმაღლესი განათლების შესახებ” 22-ე მუხლის, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 07 ივლისის N05/90 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის წესდების მე-14 მუხლის მე-9 და მე-12 პუნქტების საფუძველზე,

ბრძანება № 02-29-R 7 თებერვალი 2020წ - აკადემიური, წარმომადგენლობითი და ფაკულტეტის საბჭოების დღის წესრიგის პროექტის. სხდომის ოქმების და დადგენილებების ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემაში ასახვის შესახებ

ბრძანება № 02-28-R  7 თებერვალი 2020წ - ვ.სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორიის რებრენდინგის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის შექმნის შესახებ

ბრძანება № 02-24-R  4 თებერვალი 2020წ - საკუთრებაში არსებული ფონდების, ჩანაწერების, მასალების და სხვ. გამოყენების წესის შემმუშავებელი/ცვლილებების სამუშაო ჯგუფების შექმნის შესახებ

ბრძანება № 02-23-R  4 თებერვალი 2020წ - ზ.ფალიაშვილის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

ბრძანება № 02-249-R  4 დეკემბერი 2019წ - საკონსულტაციო სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

ბრძანება №100/1, 30 აგვისტო, 2018წ. - ამირჰოსეინ შაჰზეიდის შესახებ

ბრძანება №99/1, 22 აგვისტო, 2018წ. - ანნა ნიკოლოზიშვილის და სოფია ნარსიას შესახებ

ბრძანება №95/1, 8 აგვისტო, 2018წ. - კამიარ ბეიგის და გოარ პეტროსიანის შესახებ

ბრძანება №91/1, 30 ივლისი, 2018წ. - ტეტიანა კისილის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №125/1, 11 სექტემბერი, 2017წ. - ჰანა თეთრუაშვილი შესახებ

ბრძანება №120/1, 6 სექტემბერი, 2017წ. - მილად ბაგჰერის შესახებ

ბრძანება №116/1, 2 აგვისტო, 2017წ. - არშია ყორბანის შესახებ

ბრძანება №111/1, 26 ივლისი, 2017წ. - იზაბელა მანუსაჯევას შესახებ

ბრძანება №40/1, 10 მარტი, 2017წ. - მასუდ ნიკნაფსის შესახებ

ბრძანება №10/1, 7 თებერვალი, 2017წ. - ერასმუს გაცვლითი სტუდენტი

ბრძანება № 82/1, 10 აგვისტო, 2016 წ. - ელზა მამუჩიშვილის ჩრიცხვის შესახებ
 
ბრძანება № 83/1  2 სექტემბერი 2016 წ. - ვაჰიდ ბაბაის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 63/1 5 ივლისი, 2016 წ. - სეიდშერვინ სედრეზა მირზეინალის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 56/1 / 31 მაისი 2016 წ. - "BARTOK REFLECTION" კონკურსის ჩატარებისა და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება № 124/1 /1 8 დეკემბერი 2015 წ. - ნაჰიდ ანსარის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 75/1 2 სექტემბერი 2015 წ. - სერაჯალდინ როჰანიფარდის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 74/1 26 აგვისტო 2015 წ. - სინა ჰოსეინ ფურის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №73/1 3 აგვისტო 2015 წ. - ნიკა კოლხიდაშვილის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №71/1 24 ივლისი 2015 წ. - ეკატერინა ანტიპოვას ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 34/1 27 აპრილი 2015 წ. - ვალერიან მჭედლიძის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 87/1 28 ოქტომბერი, 2014 წ. - მარგარიტა ხაკიმოვას ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 83/1 17 ოქტომბერი, 2014 წ. - მასუდ ნიკნაფსის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 66/1 17 სექტემბერი, 2014 წ. - მარიამ ბარამიძის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 91/2 29 აგვისტო, 2014 წ. - ლიანა გოთაიძის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 55/1 7 აგვისტო, 2014 წ. - არაშ ნურაის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №42/1 3 ივლისი, 2014 წ. - დავით ალექსანდერ თორაძის და მარიამ ტაბატაძის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №38/1 17 ივნისი , 2014 წ. - გოლნუშ მორადი შაჰყარიეს ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №87/1 5 ნოემბერი, 2013 წ. - ელვინ ნაჯაფოვის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება 79/1 12 ოქტომბერი, 2013 წ. - ელეონორა როზა მარია ბარბარა აიზელის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება 63/1 16 აგვისტო, 2013 წ. - ფარიდა ზეინალის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება 62/1 16 აგვისტო, 2013 წ. - შალვა ზურაშვილის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 61/1 9 აგვისტო 2013 წ. - არშია სამსამინიას ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 55/1 16 ივლისი 2013 წ. - ფარსა მოჰამადი ნეჟად შომალის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №100/1 13 დეკემბერი 2012 წ. - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სენატის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება №94/1 24 ოქტომბერი 2012 წ. - ამინ თანსაზის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №84/1  27 სექტემბერი 2012 წ. - ვაჰიდ ბაბაის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №66/1 31 აგვისტო 2012 წ. - ჟინუს იეგანის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №65/1 30 აგვისტო 2012 წ. - ირაკლი კორკოტაშვილის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №64/1 29 აგვისტო 2012 წ. - შამიმ შაიხმოვაჰედის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №57/1 24 ივლისი 2012 წ. - არშია ყორბანის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 44/1 15 სექტემბერი 2011 წ. - საპრეზიდენტო სტიპენდიის შესახებ

ბრძანება № 42/1 13 სექტემბერი 2011 წ. - ა. მელიქიძის და ე. მამუჩიშვილის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 15/1 18 მარტი 2011 წ. - ჯავად თაღიზადეს ჩარიცხვის შესახებ


.


.