გამოცემები წლების მიხედვით
ოთარ ჩიჯავაძე 90
05.2011.28
კონსერვატორიის სამეცნიერო შრომების კრებული. სერია: “მუსიკისმცოდნეობის საკითხები“
XX საუკუნის მუსიკის ისტორია
05.2011.28
ავტორი: ქეთევან ბოლაშვილი
ქართული ხალხური მუსიკის თეორიული საკითხები
05.2011.28
ავტორი: ვლადიმერ გოგოტიშვილი
საერთაშორისო სამუსიკისმცოდნეო სტუდენტური კონფერენცია - კონკურსის მოხსენებები
05.2011.22
მოხსენებების კრებული

კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10