ნანა შარიქაძე
2019 წლიდან

დაიბადა 1972 წლის 17 ივლისს თბილისში

განათლება
12.10.1999 სადოქტორო დისერტაციის დაცვა (მიღებული ხარისხი: ხელოვნებათმცოდნეობის კანდიდატი (ხელოვნება 17.00.02), (N002378)
1995–1998 ვ.სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახ. კონსერვატორია; ასპირანტურა კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტი (პროფ. მ.ქავთარაძის კლასი)
1990–1995 ვ.სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახ. კონსერვატორია; კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტი; (პროფ. მ.ქავთარაძის კლასი)

პროფესიული გამოცდილება
1999 წლიდან დღემდე ასწავლის სახ. კონსერვატორიაში (ასოც, პროფ. 2005 წლიდან დღემდე; 2002-2005 წწ დოცენტი, 1999-2002 წწ მასწავლებელი)
1998-2000 მოწვეული ლექტორი კულტურისა და ხელოვნების თბილისის სახ. უნივერსიტეტში
1996-1997    მოწვეული ლექტორი ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტში

 

წაკითხული კურსები:
1999 წლიდან დღემდე სახ. კონსერვატორიაში წაკითხული აქვს შემდეგი სალექციო კურსები ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის სხვადასხვა სპციელობების სტუდენტებისთვის: მუსიკის ისტორია - XX საუკუნე, მუსიკის ისტორია ანტიკური საბერძნეთიდან კლასიციზმის ჩათვლით; XX საუკუნის საფორტეპიანო მუსიკის ისტორია; საბჭოთა მუსიკის ისტორია, ვიდეო სემინარები XX საუკუნის ოპერა (არჩევითი), მე-20 საუკუნის მუსიკალური თეატრი, მე-20 საუკუნის ფრანგული ოპერა.  მისი ხელმძღვანებლობით დაცულია დისერტაცია:  2018 მედეა ქავთარაძე; სულხან ნასიძის ა ცაპპელლა გუნდების საშესმსრულებლო სირთულეები (”ვედრების და ”სპარსული პოეზიიდან” მაგალითზე) სამუსიკო ხელოვნების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად დაცული დისერტაცია

ადმინისტრაციული საქმიანობა:

21.10.2019 წლიდან თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახლეობის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი
2006-2019 ვ.სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახ. კონსერვატორია, საერთაშორისო ურთიერთობათ დეპარტამენტის უფროსი
2019 წლის ივნისიდან საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტი
2018 წლიდან Creative Georgia  შესარჩევი საკონკურსო კომისიის წევრი
2018 წლიდან თსკ წარმომადგენელი “Glomus”-ის საერთშორისო სამუშაო ჯგუფში
2017 წლიდან დღემდე საერთაშორისო განათლების ცენტრის შესარჩევი საკონკურსო კომისიის წევრი ხელოვნების აკადემიურ პაროგრამებში
2017-2018 საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრი, ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
2017, ევროპულ კონსერვატორიათა ასოციაციის (AEC) საერთშორისო ურთიერთობათა სამუშაო ჯგუფის წევრი (IRC WG)
2017 ვ.სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახ. კონსერვატორიის იუბილეს მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფის წევრი
2015, 2017 ვ.სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახ. კონსერვატორია, 1 და 2 საერთაშორისო მუსიკოლოგიური სამეცნიერო კონფერენციის თანაორგანიზატორი
2015-2018 ვ.სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახ. კონსერვატორია, აკადმიური საბჭოს წევრი
2015 წლიდან დღემდე ვ.სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახ. კონსერვატორია, ფაკულტეტის საბჭოს წევრი
2012-2017 ვ.სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახ. კონსერვატორია, „მუსიკის მენეჯმენტის“ საბაკალავრო პროგრამის ინიციატორი და ხელმძღვანელი
2010 წლიდან დღემდე ვ.სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახ. კონსერვატორია, სადისერტაციო საბჭოს წევრი
2009 წლიდან დღემდე საქართველოს კომპოზიტირთა და მუსიკისმცოდნეოთა კავშირის წევრი
2005 წლიდან დღემდე ვ.სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახ. კონსერვატორია, მისაღები გამოცდების  საკონსულტაციო შეხვედრები  მუსიკის ლიტერატურის მიმართულებით
2009-2010 ვ.სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახ. კონსერვატორია, PR მენეჯერი
2004-2005 ვ.სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახ. კონსერვატორია, საოპერო სტუდიის მენეჯერი
1999 ვ.სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახ. კონსერვატორია, კონცერტების მენეჯერი
1997, 2001, 2005, 2009 ვ.სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახ. კონსერვატორია, პიანისტთა თბილისის საერთაშორისო კონკურსის სამუშაო ჯგუფის წევრი


მუსიკოლოგიური აქტივობა
მონაწილეობს ეროვნულ და საერთშორისო მუსიკოლოგიურ კონფერენციებში; არის 40-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი.
მისი სამეცნიერო კვლევისა და სწავლების სფეროა მე-20 საუკუნის მუსიკალური ავანგარდი და მუსიკის თეატრი, ტოტალიტარული რეჟიმები და მუსიკა.
მონაწილეობს ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში. ნაშრომები იბეჭდება ისეთ გამოცემებში, როგორიცაა “მუსიკოლოგია და კულტუროლოგია”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბიულეტენი, თბილისის სახელმწიფო კონერვატორიის ბიულეტენი, ლიტვური მუსიკოლოგია. მისი კვლევები მხარდაჭერილია განხორციელდა დაადის (2012), პოლონეთის კულტურის ინსტიტუტის სამეცნიერო გრანტის `სასწავლო ვიზიტი ხელოვნების ინსტიტუტში~ (2019) მიერ.

 

უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია 
2006 წლიდან დღემდე მონაწილეობს განათლების ინტერნაციონალიზაციისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციებში/სემინარებში/ვორქშოფებში (თბილისი, ნორვეგია, შვედეთი, ბელგია, საბერძნეთი, პოლონეთი და სხვ).

2012 წლიდან არის მიწვეული სპიკერი უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო კონფერენციებში/სემინარებზე/ფორუმებზე: ევროპულ კონსერვატოპრიათა ასოციაციის ეგიდით ჩტარებულ ყოველწლიურ შეხვედრებზე (ანტვერპენი, კორფუ, კრაკოვი, ბრიუსელი), ნორვეგიის საერთაშორისო განათლების ცენტრის მიერ ჩატარებულ სემინარებზე (ბერგენი, სტავანგერი, სტამბული, სოლო)
2017-2019 – თსკ-ს მრჩეველთა საერთაშორისო საბჭოს ორგანიზატორი (ერაზმუსის დაფინანსებით)
2016, 2017, 2018 – National overview of the Georgian Music education system for the AEC

პროექტების კოორდინირება

2009 წლიდან არის სხვადასხვა საერთშორისო პროექტის კოორდინატორი და თნაავტორი, მათ შორის ინსტიტუციური და ერთობლივი შემოქმედებითი-საკონცერტო პროექტებიპროექტები
-    2019, კოორდინატორი კონსერვატორიის მხრიდან, Erasmus CBHE Grant agreement 598207-EPP-1-2018-GE-EPPKA2-CBHE-SP - ENV2 Raising Research Capacity of Georgian HEIs through Developing R&D Units  / HERD
-    2019 “Bridging the gap – combining creative and entrepreneurial talents in Georgian Universities to create a sustainable ecosystem for enterprise“ (Financed under the Creative Spark project British Council)
-    2016-2019, პროექტის კოორდინატორი საქართველოდან და თანაავტორი; ნორვეგიის მუსიკის აკადემიისა და თსკ ერთობლივი პროექტში "Bridging the gap - preparing music students for future profession" - CPEA-2015/10004. The project is financed by the Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU).
-    2019 კოორდინატორი NAWA პროექტი ვროცლავის მუსიკის აკადემიასთან ერთად
- 2017 AEC (ევროპულ კონსერვატორიათა ასოციაციის) საერთშორისო ურთიერთობათ კოორდინატორების ყოველიური შეხვედრა თბილისში (ინიციატორი და ორგანიზატორი)
-    2017-2019 პროექტის კოორდინატორი საქართველოდან და თანაავტორი; გრიგის სახელობის მუსიკის აკადემიისა და თსკ ერთობლივი პროექტი "Artistic Research”. The project is financed by the Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU) - 598207-EPP-1-2018-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP.
-    2019, კოორდინატორი კონსერვატორიის მხრიდან, Mini Jazz Festival – Minus one, ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტი რომის სენტ ლუისის მუსიკის აკადემიასთან ერთად ჯაზის და მუსიკის ტექნოლოგიების მიმართულების სტდუენტებისთვის;
-    2009 -2014  ICO (ICulture Orchestra, Eastern Partnership Youth Orchestra) კოორდინატორი თსკ-ში
-    ნოემბერი 2, 2016, თსკ და ესტონეთის მუსიკის აკადემიის პროფესორთა ერთობლივი კონცერტის ორგანიზატორი “So far so close”, თბილისი; დამფინანსებელი study in Estonia
-    ნოემბერი 23, 2016, ბარტოკის საერთშორისo წელი თსკ-ში; თსკ-სა და ლისტის მუსიკის აკადემიის ერთობლივი პროექტი; დაფინასნებულია უნგრეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ
-    2012, 2011 multinational  project “Travelling notes” კოორდინატორი
-    2011, multinational  project “Piece of Melodies” კოორდინატორი
-    2011 Cultural Grassroots Projects of the Japan “Musical Instruments for Tbilisi State Conservatoire” პროექტის კოორდინატორი

სტიპენდიები და ჯილდოები:
2019 იანვარი-თებერვალი, მაისი - კვლევითი სტაჟირება პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის ხელოვნების ინსტიტუტის მუსიკისმცოდნეობის დეპარტამენტში (დაფინანსებულია პოლონეთის კულტურის ინსტიტუტის მიერ)
2017 წლიდან დღემდე DAAD ელჩი
2012, DAAD სტიპენდიატი UDK (ბერლინი)
2002 - 2004 საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიატი
1993 – 1995 კონსერვატორიის სახელობითი სტიპენდიატი
 

  რექტორები
ნანა შარიქაძე
2019 წლიდან
ნანა შარიქაძე
2019 წლიდან
რეზო კიკნაძე
კომპოზიტორი, ჯაზმენი
2012 წლიდან 2019 წლამდე
რეზო კიკნაძე
კომპოზიტორი, ჯაზმენი
2012 წლიდან 2019 წლამდე
მანანა დოიჯაშვილი
პიანისტი
2000 - 2012 წწ.
მანანა დოიჯაშვილი
პიანისტი
2000 - 2012 წწ.
ნოდარ გაბუნია
კომპოზიტორი და პიანისტი
1984-2000
ნოდარ გაბუნია
კომპოზიტორი და პიანისტი
1984-2000
სულხან ცინცაძე
კომპოზიტორი
1965-1984
სულხან ცინცაძე
კომპოზიტორი
1965-1984
ოთარ თაქთაქიშვილი
კომპოზიტორი
1962-1964
ოთარ თაქთაქიშვილი
კომპოზიტორი
1962-1964
იონა ტუსკია
კომპოზიტორი
1952-1962
იონა ტუსკია
კომპოზიტორი
1952-1962
ვანო გოკიელი
კომპოზიტორი
1941-1943
ვანო გოკიელი
კომპოზიტორი
1941-1943
შალვა მშველიძე
კომპოზიტორი
1940 (მარტი-მაისი)
შალვა მშველიძე
კომპოზიტორი
1940 (მარტი-მაისი)
გრიგოლ კილაძე
კომპოზიტორი
1938-1940 1944-1951
გრიგოლ კილაძე
კომპოზიტორი
1938-1940 1944-1951
ალექსანდრე დუდუჩავა
ხელოვნებათმცოდნე და კომპოზიტორი
1932
ალექსანდრე დუდუჩავა
ხელოვნებათმცოდნე და კომპოზიტორი
1932
ალექსანდრე ხოფერია
მომღერალი
1929-1930 1933-1937
ალექსანდრე ხოფერია
მომღერალი
1929-1930 1933-1937
დიმიტრი არაყიშვილი
კომპოზიტორი
1926-1929
დიმიტრი არაყიშვილი
კომპოზიტორი
1926-1929
მიხაილ იპოლიტოვ-ივანოვი
კომპოზიტორი
1924-1925
მიხაილ იპოლიტოვ-ივანოვი
კომპოზიტორი
1924-1925
ნიკოლაი ჩერეპნინი
კომპოზიტორი
1919-1922
ნიკოლაი ჩერეპნინი
კომპოზიტორი
1919-1922
ზაქარია ფალიაშვილი
კომპოზიტორი
1918-1919
ზაქარია ფალიაშვილი
კომპოზიტორი
1918-1919
ნიკოლაი ნიკოლაევი
პიანისტი და კოპოზიტორი
1917-1918
ნიკოლაი ნიკოლაევი
პიანისტი და კოპოზიტორი
1917-1918